İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

▶ Şirketi belirlenen hedeflerine ulaştıracak insan kaynağı ile çözüm ortağı prensipleri çerçevesinde çalışmak,
▶ Gereği kadar insan kaynağı istihdam etmenin yanı sıra mevcut çalışanların en yüksek verimde çalışmasını sağlayacak iş ortamı oluşturmak ve sistemler kurmak / işletmek,
▶ Bütün kademelerdeki çalışanlar için “önce ve her zaman insan” prensibi çerçevesinde herhangi bir ayrım gözetmemek,
▶ Farklılıkları düşünce yapısındaki zenginlik olarak görmek ve çalışanların iş ile ilgili farklı fikirlerini rahatlıkla söyleyebileceği ortamlar oluşturmak,
▶ Kurum içerisinde yetenek ve yeterliliklerine uygun olarak her çalışana gelişimlerine yönelik eşit fırsatlar ve ortamlar sunmak,
▶ Çalışanlara yönelik olabilecek her türlü fiziksel, psikolojik şiddet ve/veya Mobbingi önlemeye yönelik önlemler almak ve uygulamak,
▶ Bilimsel ölçme ve değerlendirme metotlarından da yararlanarak en uygun ve kalifiye personelin göreve başlamasını sağlayacak liyakate dayalı işe alım süreçleri oluşturmak ve uygulamak,
▶ Tüm çalışanların sosyal ve hukuki haklarını koruyarak güvence altına almak

Ücret ve Yan Haklar Politakamız

Ücret politikamız; ülkenin genel ekonomik şartları ve şirketin mali imkânları çerçevesinde çalışanlarımızın iş verimliliğinin devamlı bir şekilde artışını temin edecek, adil ve iş ahenginin devamlılığını sağlayacak; işin önem derecesi, işin yapısı/çaba derecesi ve gerektirdiği sorumluluk ile orantılı olarak her kadro için ayrı olarak belirlenen ücret sistemi uygulanır.

Şirketimizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve ulaşım desteği tüm kadrolarımız için sağlanır. Bunun yanında, görev alınan pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak bazı kadrolara dönemsel veya sürekli bir şirket aracı tahsisi de yapılmaktadır. Ayrıca şirketimizin finansal performansına uygun olarak çalışanlarımıza dönemsel ve/veya yılsonunda nakdi ve/veya ayni ödüllendirmeler de yapılmaktadır.

İnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerimiz

Organizasyonumuzda ihtiyaç duyduğumuz açık olan kadrolarımızla ilgili işe alım operasyonlarımızı, profesyonel seçme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilerek yönetilmektedir. İhtiyaç duyduğumuz açık kadrolarla ilgili Kariyer.Net işe alım portalı ve Linkedin Sosyal Medya hesapları üzerinden iş ilanı yayınlanmaktadır.

İnsan Kaynakları İlanımızda yaptığınız başvurular İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından titizlikle incelenerek değerlendirilir. Mülakata çağırılan adaylarımızla yaptığımız iş görüşmeleri raporlanarak detaylı analiz edilir ve uygun adaylara yetenek, tecrübe ve niteliklerine uygun bir pozisyon tekli edilir.

İşe Alım kararı alınan ve yapılan iş teklifini kabul eden çalışanımıza görev yapacağı pozisyona uygun oryantasyon ve işe alıştırma programı uygulanır.

RTRMAX için doğru kişi misiniz? Cevabınız Evet ise sizinle tanışmak isteriz.


Konuşmaya Başla
Teknik Destek
RTRMAX
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?