Filter

Hidroforlar

Hidrofor sistemi, tüm hatlarda sürekli su presini tutmak için şebekelerin birden fazla bölgesine sağlanan su basıncını farklı yüksekliklerde tutmak için kullanılan bir ekipmandır. Halk arasında suyun basınçlandırılması olarak da ifade edilen hidroforlar su basınçlandırma sistemleridir.

Hidroforun Görevi Nedir?

Hidroforların yüksek basınç ile belirli bir su haznesinden emiş yaptıktan sonra suyu farklı noktalara ulaştırdığından bahsettik. Bu kapsamda hidrofor sistemlerinin en temel görevinin genleşme tankları ile hali hazırda basınçlı su bekletmeleridir. Binalarda, müstakil villalarda, dairelerde, yüksek binalarda ve sitelerde şebeke suyunun basıncının yeterli olmadığı durumlarda basınçlı su ihtiyacının en iyi şekilde karşılanması için hidroforlar tercih edilmektedir. Söz konusu ürünler genellikle elektrik ile çalışmaktadır. Musluklardan akan suyun basıncının artırılması için faaliyet göstermektedir. Genleşme tankının bulunduğu bu sistemlerde tank ile şebeke suyunun yetmediği durumlarda su basıncı yapılır.

Hidroforun Basıncı Nasıl Yükselir?

Hidrofor çeşitli yan elemanları ile kaliteli ve hızlı bir şekilde su basıncının yükseltilmesini sağlamaktadır. Depoda bulunan ve artış gösteren su neticesinde basınçta önemli bir artış meydana gelmektedir. Depo üzerine kurulmuş olan manometre suyun basıncının ölçülmesini sağlamaktadır. Belirli bir seviyede bulunan depo ile binalarda açılmış olan herhangi bir çeşmenin suyunun basıncı düşürülmektedir. Deponun tamamen doldurulmaması gerekmektedir. Kompresor yardımı ile hava elde edilmektedir. Bu kapsamda kompresor basınç otomatiği ile basıncın düşmesi durumunda basınç otomatik olarak devreye girmektedir. Hidrofor sistemleri suya istenilen basıncı vermeli ve bu ihtiyaca göre tercih edilmektedir. Hidoroforların profesyonel çalışması esnasında bazı yardımcı elemanları bulunmaktadır. Söz konusu yardımcı elemanlar aşağıdaki gibidir.Manometre : Suyun basıncını kontrol edebilmek için depoların üzerine monte edilmektedir. Seviye Elektrodu : Bu yardımcı elemanın temel amacı su seviyesini kontrol etmektir. Bu sayede suyun belirtilen ayarın altına düşmesi durumunda su takviyesi yapılmasını engellemektedir. Çek Valf : Su çıkış yerine takılan çek valf, su basıncının düştüğü sırada suyun tekrar akmasına engel olmaktadır. Basınç Anahtarı : Hidroforun tankının basıncına göre açılıp kapanmaktadır. Şiber : Suyun akışının durdurulması için kullanılmaktadır. Selenoid Vana : Tankın hava takviyesinde suyun seviyesinin kontrolü için kullanılmaktadır. Güvenlik Vanası : Depoda yer alan fazla basıncın dışarı atılmasını sağlar. Bu sayede depoların zarar görmesini engeller.

Hidrofor Çeşitleri

Hidroforların birbirinden farklı özelliklerde çeşitleri bulunmaktadır. Söz konusu çeşitler aşağıdaki gibidir.

Otomatik Hava Şarjlı Hidrofor

Küçük sanayi tesislerinde ve konutlarda kullanılan hidrofor çeşidi otomatik hava şarjlı hidroforlardır. Söz konusu ürünler şarjlı aparatı ile havayı kendisi temin etmektedir. Şebeke suyunun yetersiz olduğu durumlarda bypass ile doğrudan şebeke suyunu tesisata verir ve hidroforu devre dışı bırakır. Otomatik hava şarjlı hidroforların emiş güçleri son derece iyidir. Bu sayede tüm hidrofor pompalarında kullanılabilmektedir.

Hava Kompresörlü Hidroforlar

Hava kompresörlü hidroforlar genel olarak büyük işletmelerde ve endüstriyel alanlarda tercih edilmektedir. Otomatik hava sağlamakta olan bu ürünler hidroforların yetersiz kaldığı durumlarda profesyonel bir şekilde hava desteği sağlamaktadır. Bu hidroforlarda ekstra kompresör maliyeti yer almaktadır.

Membranlı Basınç Dengeleme Tanklı Paket Hidroforlar

Paket tip hidroforlarda yer alan küçük hacimli membranlı basınçlı tanklar birkaç litreden 25 litreye kadar farklı hacimlerde kullanılmaktadır. Söz konusu tankların amacı su membranını şişirmektir. Bu sayede gaz hacmini devreyi kesme basıncında sıkıştırarak elektrik motor devresini açmaktadır. En büyük avantajı uygun maliyetli olmasıdır.

Hidrofor Seçiminde Dikkat Edilmesi gerekenler

Enerji tasarrufuna odaklanmamız, iş için doğru hidrofor setini seçmenin her zamankinden daha önemli olduğu anlamına geliyor. Bu da önemli verilerin tanımlanması anlamına geliyor. Bu noktada hidrofor seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Hesaplanan Normal Talep Debisi - Kaç adet musluk, duş vb. takılacağını hesaplamak sistem tasarımcısına kalmıştır. Operasyonel çeşitlilik (bir kerede kaç sistemin kullanılması muhtemeldir) endüstri standartlarına (CIBSE gibi) göre ifade edilebilir. Hesaplanan Tepe Talep Akış Hızı - Projeye özgü olası senaryolar nelerdir? Örneğin, bir rugby kulübünde duşların aynı anda kullanılması muhtemeldir, oysa bir otelde duş kullanımı daha kademeli olacaktır. Besleme Tankı Su Seviyesi İle Sistemdeki En Yüksek Çıkış Suyu Arasındaki Statik Yükseklik Farkı - Hidroforu besleyen depolama tankındaki su seviyesi ile binanın en üst katındaki duş veya musluk arasındaki su seviyesi arasındaki fiziksel ölçümdür. En Yüksek Çıkışta Gerekli Basınç - Sistem tasarımcısı, bir binadaki en yüksek noktada gereken basıncı belirleyecektir. Örneğin, 3 katlı bir şehir evinin en üst katta bir yağmur duşunu tatmin edici bir şekilde çalıştırmak için en az 3,0 bar basınca ihtiyacı olabilir. Statik yüksekliğe ve sürtünme kaybı değerine gerekli basınç rakamının eklenmesi, gerekli çalışma yükü basıncını verir. Pik Akış Hızlarında Sürtünme Kayıpları - Bu, birbirine bağlanan boruların boyutu hakkında herhangi bir şüphe varsa önemlidir. Boru tesisatı çok küçükse, sistem boyunca önemli bir basınç düşüşü olacaktır. Pik Talepte Acil Durum Veya Bakım Kapsamı İçin Gereken Pompa Yedekliliğinin Yüzdesi Belirtilen akış hızına bağlı olarak, toplam görev akışı tek bir pompa tarafından karşılanabilir veya iki veya daha fazla pompaya eşit olarak dağıtılabilir. İkincisi için (her biri gerekli tepe akış hızının %50'sini pompalar), üçüncü bir pompa %50 artıklık sağlayacaktır. Bu, bir pompanın arızalanması durumunda diğer ikisinin en yüksek talepte başarılı bir şekilde çalışabileceği anlamına gelir. Hemen hemen her projede, bu veriler hakkında varsayımlarda bulunulması gerekecektir. Bu, pompa sisteminin taleple başa çıkacağından kesinlikle emin olmak için verilerin aşırı belirtilmesine neden olma eğilimindedir.

Hidrofor Fiyatları

Küçük hidroforların ve büyük hidroforların fiyatları birbirinden farklılık göstermektedir. Ev tipi hidroforlar çok daha uygun fiyatlı sunulurken büyük hidrofor fiyatları çok daha fazladır. Bu nedenle web sitemizdeki ürünleri inceleyerek kendiniz için en uygun hidroforları elde edebilirsiniz. Hidrofor setleri, çözümün hayati bir parçasıdır. Değişken hızlı hidrofor setleri, yalnızca ihtiyaç duyulduğunda gerekli basıncı sağladıklarından, geleneksel hidrofor setlerine kıyasla %50'ye varan enerji tasarrufu sağlayabilir. Bu sadece çevre için iyi bir haber değil, aynı zamanda maliyet tasarrufu anlamına da geliyor.